Irma Kukkasjärvi
(1941–2011)

Mare

1986
reliefiryijy

Taidesäätiö Merita

Kuva: Seilo Ristimäki


Irma Kukkasjärvi tunnetaan kansainvälisesti monumentaalisista taidetekstiileistä ja julkisiin tiloihin suunnitelluista sisustustekstiileistä. Hän tuli tunnetuksi rohkeana kokeilijana ja suomalaisen tekstiilitaiteen uudistajana. Tekstiilitaiteelle 1980-luku merkitsi uutta tulemista, kun se hyväksyttiin kuvataiteen rinnalle julkisten tilojen taidehankintoja tehtäessä.

Kukkasjärvi suosi teoksissaan rohkeita materiaalivalintoja, väriä ja voimakasta ilmaisua. Hän värjäsi suurimman osan langoista itse, sillä värisävyjä tarvittiin paljon. Yhdessä ryijynukassa saattoi olla kahdeksan eriväristä lankaa. Näin pointillistiseen maalaustekniikkaan verrattavissa olevasta vaikutelmasta tuli elävä, mutta ei liian kirjava. Valon ja varjon vaihtelut syntyivät nukkapinnan korkeuseroista. Suurikokoiset tekstiilit rinnastuivat luontevasti aikakauden vapaata maalaustekniikkaa käyttäviin ekspressiivisiin maalauksiin. Kukkajärvi myös irrotti ryijyn seinältä ja muotoili sen kolmiulotteiseksi ja veistoksen kaltaiseksi.

Mare-reliefiryijyn sommittelu perustuu selkeisiin vinosuuntaisiin värikenttiin. Taidehistorioitsija Juha Ilvas totesi vuonna 1989 teoksen olevan kuin ”pehmeä maisema.” Teoksen sinisen eri sävyt ja merta tarkoittava italiankielinen nimi johdattavat ajatukset maisemasta edelleen meren pinnan aaltoiluun ja sen syvyyksiin. Abstrakti teos on yllättäen hyvinkin esittävä.

Kansanomaisten tekstiilien ja tekstiilitaiteen asema on ollut Suomessa vahva, koska se on yhdistetty 1800-luvun lopusta lähtien kansallisiin pyrkimyksiin ja suomalaisen identiteetin luomiseen. Käsityötä ja taideteollisuutta edistämään perustettiin edelleen toimivat Suomen Taideteollisuusyhdistys vuonna 1875, Suomen Käsityön Ystävät vuonna 1879 sekä Koristetaiteilijain Liitto Ornamo vuonna 1911. Kehityksen pyörteissä taiteellisesti uudistunut ryijy on säilyttänyt asemansa suomalaisuuden tunnusmerkkinä.

Kirsi Petäjäniemen ohjaamassa dokumentissa ”Sinisen kukan maa. Tekstiilitaiteilija Irma Kukkasjärvi” taiteilija kertoo koulutuksestaan, taideteoksistaan, työskentelystään sekä suhteestaan ryijyperinteeseen. Dokumentissa taiteilija värjää ryijyissä käytettäviä kuituja, keskustelee ryijyjen kutojan kanssa sekä viimeistelee tekstiiliteostaan.

Ylen elävä arkisto: Sinisen kukan maa. Tekstiilitaiteilija Irma Kukkasjärvi. Suunnittelu ja ohjaus Kirsi Petäjäniemi. Tuotanto TV1 kuvatoimitus, 1981. Julkaistu 12.11.2012

Seija Heinänen, Marja-Liisa Rajaniemi
LÄHTEET


Ilvas, Juha, 1989. Kansallistaidetta. Suomalaista taidetta Kansallis-Osake-Pankin kokoelmissa. Helsinki.

Maunula, Leena, 1990. Taideteollisuuden rakentamisen aika 1940–1990. Ars Suomen taide 6. Weilin+Göös: Keuruu. 148–179.

Svinhufvud, Leena, 2009. Moderneja ryijyjä, metritavaraa ja käsityötä. Tekstiilitaide ja nykyaikaistuva taideteollisuus Suomessa maailmansotien välisenä aikana. Designmuseo: Helsinki.

Svinhufvud, Leena, 2011. Irma Kukkasjärvi. Helsingin Sanomat 30.10.2011.

Ylen elävä arkisto: Sinisen kukan maa. Tekstiilitaiteilija Irma Kukkasjärvi. Suunnittelu ja ohjaus Kirsi Petäjäniemi. Tuotanto TV1 kuvatoimitus, 1981. Julkaistu 12.11.2012, http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/12/tekstiilitaiteilija-irma-kukkasjarven-sinisen-kukan-maa (3.5.2017)


Kuva koko teoksesta. Taidesäätiö Merita. Kuva Seilo Ristimäki.